ЗДО №2, ДНЗ №2 ”Сонечко”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта – перспектива нова.

Хоч різні можливості – рівні права!

Кожна дитина – це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх!

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

1. Конвенція ООН «Про права інвалідів»

2. Конституція України

3. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872

5. Постанова КМУ від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навальний заклад» (із змінами)

6. Лист МОН молоді та спорту № 1/9-1 від 02.01.13 року «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

8. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами від 08.08.13 № 1/9-539 МОН України

9. Інструктивно-методичний лист МОН України «Організація інклюзивного навчання у загальноосвівтніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384

10. Методичний лист МОН України «Психологічний і соціальний супровід дітей з особлвиими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

11. Лист МОН України від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо орагнізації діяльності інклюзивних групп у дошкільних навчальних закладах».

12. Наказ МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

13. Наказ Мон Украхїни від 23.07.2013 №1034 Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року.

14. Наказ МОН України від 14.06.2013 №768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів».

15. Наказ МОН України від 04.06.2013 №680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних конкультацій»

16. Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах»

17. Литс МОН України від25.06.2020 №1/9-348 "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

18. Литс МОН України від 05.08.2019 "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р."

Інклюзія (включення) – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, в різних програмах.

Інклюзивна освіта- це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права діте на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. 

Інклюзивна освіта базується на таких принципах:  Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень;  Кожна людина здатна відчувати і думати;  Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;  Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки;  Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків;  Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників;  Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини;  Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов;  Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей;  Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів;  Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини;  Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною;  Подолання потенційних бар’єрів навчання.

У ЗДО функціонує одна інклюзивна група.

Основна мета:

Інтеграція (соціалізація , адаптація та корекція) дітей з особливостями розвитку в звичайному соціумі;

Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини із ООП формується модель здорового повноцінного життя;

Створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу.

Чим корисне спільне навчання для здорових дітей?

Особистість, яка з дитинства вміє приймати особливості (розвитку, зовнішності, національності) іншої людини, виростає толерантною, комунікабельною, творчою, з більш адекватною самооцінкою та менш тривожною й агресивною.

Логін: *

Пароль: *