ЗДО №2, ДНЗ №2 ”Сонечко”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Методична робота

Методична робота закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) № 2 “Сонечко”

Хустської міської ради Закарпатської області

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2020-2021 навчальному році буде працювати над головною методичною проблемою: Впровадження інноваційних педагогічних технологій – запорука якості освітнього процесу дошкільної установи.           

Зважаючи аналіз роботи закладу за минулий навчальний рік, методичну проблему, основними завданнями на наступний рік вважати:

1.  Сприяти застосуванню педагогами малих форм усної народної творчості в освітньому процесі як складової національно-патріотичного виховання дошкільників.

2.  Продовжити формувати здоров’язберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.

3.  Удосконалювати роботу над питанням охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, в тому числі і з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

4.  Формувати основи екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю.

5.  Здійснювати підвищення кваліфікації та ініціювати (або підтримувати) саморозвиток педагогів у міжатестаційний період шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, колоквіумів, брейн-рингів, воркшопів та інших форм динамічного навчання дорослих

Завдання педагогічного колективу на літній-оздоровчий період 2020 року:

 • Створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.
 • Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у дошкільному закладі як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.
 • Продовження роботи з удосконалення планування освітнього процесу згідно вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти.

 

Нормативно-правові документи з питань дошкільної освіти:

 1. Конституція України.
 2. Конвенція “Про права дитини”.
 3. Закон України “Про освіту”.
 4. Закон України “Про дошкільну освіту”.
 5. Національна доктрина розвитку освіти.
 6. Закон України “Про охорону дитинства”.
 7. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття).
 8. Закон України “Про мови”
 9. Указ Президента України №344/2013 “Про національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року”.

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
 2. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкіллля”, -2013.
 3. Парціальна програма з образотворчої діяльності “Радість творчості”, -2013.
 4.  Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. -2003.
 5.  Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434.
 6. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. Інструктивно-методичний лист МОН України  від  06.06.2005 № 1/9-306.
 7.  Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.
 8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.
 9. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.
 10. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.
 11. Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах. Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006 № 1/9/153.
 12. Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
 13. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу.
 14. Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446
 15. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
 16. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 №1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 №1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти»
 17. Матеріали ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19»
 18. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055
 19. Лист МОН від 22.07.2020 №1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

Методична робота закладу спрямована на:

— вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

— стимулювання творчого потенціалу педагогів;

— підвищення педагогічної культури педагогів;

— вдосконалення педагогічної майстерності;

— розвиток спеціальних умінь та навичок;

— формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Напрямки методичної роботи:

•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;

• вдосконалення педагогічної майстерності;

• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;

• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

•педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;

• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;

• принцип допоміжно – регульованого контролю;

• надання вихователеві права вибору;

• системність методичних заходів;

• принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні;

• щоденна допомога;

•випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

— інструктивно-методичні наради;

— педагогічні ради;

— педагогічні читання;

— теоретичні семінари;

— семінари-практикуми;

— колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

— методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;

— робота творчих груп;

— консультації

Індивідуальні:

—наставництво;

— самоосвіта;

— взаємовідвідування;

— робота над проблемними питаннями;

— атестація

 

 

 

 

 

 

Методична робота з педагогами носить діагностично-прогностичний характер та проводиться ефективно та якісно. Методичні заходи: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси, проведені в дошкільному закладі, мали інтерактивний характер, були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору консерватизму та інерції застарілих поглядів і традицій, стали чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

Логін: *

Пароль: *